..:: Manøvre Speed Syd Vest - en klubrallyturnering i Region Syddanmark ::..
V.....EN KLUBRALLY-TURNERING FOR KØRERE OG KLUBBER I REGION SYDDANMARK  

OFFICIEL HJEMMESIDE FOR MSSV-TURNERINGEN

 Reglement for MSSV 2018
   
Manøvre Speed Syd Vest (Klubrally) DASU Reglement 1
  DASU Reglement 2
Klubrally-turnering for Region Syd. Tekniske regler for klubrallybiler
  Sikkerhedsudrustning rally
Turneringen afvikles i overensstemmelse med: Regler for klubrally
  Regler for klubrallylight
Reglementshæfte 1: Administrative bestemmelser. Rallysportens cirkulære
Reglementshæfte 2: Tekniske bestemmelser.  
Reglementshæfte 3: Reglement for klubrallylight, klubrally, m.v.  
Nærværende reglement for turneringerne.  

Medlemmer - Arrangører

Følgende klubber er medlemmer og arrangører af turneringen 2018:
 

Kolding Automobil Club

012 KAC
Dansk Historisk Motor Club 035 DHMC
Vejen og Omegns Motorklub 076 VOM


Den individuelle konkurrence

Den individuelle konkurrence er åben for mandskaber fra klubber i den tidligere Region Syd. Det omhandler således klubberne: 010, 012, 016, 022, 035, 050, 054, 066, 072, 076, 319, 321.

Der gives 20 point til nr. 1, 15 til nr. 2, 12 til nr. 3 osv. i hver klasse. Alle løb er tællende, for at få præmie i turneringen skal man have startet i min. 50 % af de løb som afholdes i turneringen.
De arrangerende klubber kan senest 1 måned før en løbsdato ansøge turneringens Sportsudvalg om tildeling af 12 point i en given klasse, for mandskaber der deltager i løbsledelsen / officials. Navne samt klasser skal fremgå af løbets tillægsregler og tilføjes på resultatlisten. De tildelte point indgår i beregningen af klubholdskonkurrencen.

Deltager i løbsledelsen / officials kan kun få tildelt individuelle / klubholdspoint en gang om året.
(Husk er der ikke søgt ved MSSV turneringens sportsudvalg + kopi til pointlisteføreren kan der ikke tildeles point) – denne regel gælder kun MSSV.

Generel konkurrence
 

Den generelle konkurrence tager udgangspunkt i de generel hurtigste på løbsdagen. Der gives point efter generalplaceringerne på den enkelte løbsdag og der gives 20 point til nr. 1, 15 til nr. 2, 12 til nr. 3 osv. Der er point til de 13 hurtigste. Alle løb er tællende og der er præmie til den som i løbet af sæsonen har scoret flest point.
Ved pointlighed kåres mestrene ved flest sejre, derefter flest anden- og tredjepladser. Skulle det stadig være lige, så afgøres mesterskabet ved det mandskab som har den mindste kubik-størrelse på deres bil.

Klubkonkurrence

Der er en klubkonkurrence, som er åben for alle klubber.
MSSV for hold beregnes på grundlag af deltagere i klasserne 1 – 7.
Points for de bedst placerede mandskaber (max. 3) på klubhold lægges sammen - uanset klasse, og angiver klubbens point i løbet. Point tildeles i rækkefølgen 20 – 15 – 12 osv.
Såfremt kun en eller to fra samme klub er startet, er deres point tællende.
Ved pointlighed er det det sidste løb der er afgørende.

Klasseinddeling MSSV

Kl. 1:

Gadebiler - Grundlicens/C1 licenser max. 2 kalenderår, frie dæk (E mærkede)

Kl. 2:

Gadebiler - alle licenser, alle ccm, både frie (E mærkede) og klassede dæk *

Kl. 3:

Rallybiler - alle licenser, 0-1600 ccm, både frie (E mærkede) og klassede dæk *

Kl. 4: Rallybiler - alle licenser, over 1601 ccm, både frie (E mærkede) og klassede dæk *
   
  * Klassede dæk i klubrally 2018 er Yokohama BluEarth AE01, AE50 og ES-32. Max fælgdiameter 17"

Klasser ved et enkelt løb kan sammenslås præmieringsmæssigt, hvis der ikke er minimum 3 deltagende biler. Der gives stadig point i de enkelte klasser til MSSV-turneringen.

Startgebyr

MSSV Kr. 350,00 (max.)

Startgebyret vedlægges den skriftlige anmeldelse eller indbetales via netbank.

Af startgebyret udgør de Kr. 50,00 en præmieafgift. Beløbet indbetales til præmiepuljen/ kassereren til præmiering af de endelige turneringsvindere. Der betales afgifter for alle deltagere der er berettiget til points i turneringen.
Senest 14 dage efter løbet skal afregning samt resultatliste sendes til kassereren.

Prøvernes art og antal

Det skal i tillægsreglerne angives hvor mange prøver der køres. Underlaget skal opgives i meter eller i procent, dog nøjagtig i slutinstruktionen.
Dispensationer kan søges hos DASU og skal oplyses i tillægsreglerne.

Præmiering

I de enkelte arrangementer er der præmiering efter reglementet. Præmieoverrækkelsen foregår på løbsdagen.

For turneringen gælder følgende præmiering:
Præmier til de 3 første i hver klasse, dog max 50 % af de mandskaber som har fuldført turneringen = gennemført 50 % af de tællende afdelinger.
Der gives erindringsplakette til alle mandskaber der har gennemført turneringen (= 50 % af de tællende afdelinger) dog ikke til dem som vinder en præmie.
I klubholdskonkurrencen uddeles en vandrepokal som skal vindes 5 gange i alt for at kunne blive ejendom.

Turneringens administration

Turneringen administreres af et sportsudvalg bestående af 3 medlemmer fra forskellige klubber. Desuden er der en kasserer og en revisor. Disse vælges alle på klubrepræsentantskabsmødet, som afholdes hvert år den 2. tirsdag i november.
Forslag til ændring af reglementet skal sendes til sportsudvalget senest 14 dage inden mødet.
Sportsudvalget indkalder til årsmødet.

Ansøgning af løb til MSSV

Der kan i løbet af en sæson ansøges af MSSV-klubberne at afvikle en eller flere ekstra afdelinger, hvis dette ansøges minimum 2 måneder før løbet. Desuden må løbsdatoen heller ikke falde sammen med et andet klubrally eller rallyarrangement indenfor Region Syd.
Det ansøgte løb skal godkendes af MSSV's sportsudvalg.

Sportsudvalg 2018:

Sportschef: Niels Oluf Jessen DHMC
Øvrige medlemmer: Jan Overbeck Post, KDAK/F og Michael Nielsen, KDAK/F
Suppleant: Kristian Lambæk Hansen, VOM
Kasserer: Finn Emborg KDAK/F
Revisor: Allan ”Post” Christiansen, VOM

Ure

Urene udlånes gratis til de arrangerende klubbers løb. De kan udlejes til andre interesserede klubber såfremt ingen af de arrangerende klubber skal gøre brug af urene. Urene styres af en ur-mand, der skal have urene tilbage senest i løbet af ugen efter arrangementet, eller efter aftale med ur-manden. Hvis dette ikke overholdes skal der betales et strafgebyr på Kr. 200,00.

Aflysning

Såfremt en af de arrangerende klubber uden acceptabel grund ikke får gennemført et planlagt arrangement, skal klubben betale Kr. 600,00 til driftsregnskabet / kassereren inden 1 måned.

Aflysning og flytning af et arrangement skal godkendes af sportsudvalget på skriftlig foranledning. Ikke godkendte flyttede løb slettes som tællende.

Fortolkning: Under 15 hold tilmeldt 3 dage før et løb er acceptabel grund for aflysning.
 


Andre bestemmelser:

Tillægsregler og resultatlister SKAL sendes til alle på turneringens adresseliste. Gerne som mail, og bedst som link.
MSSV-webmasteren lægger tillægsregler og resultatlister ud på
www.mssv.dk. Helst som link. Oplysninger sendes til webmaster@mssv.dk

HUSK efter hvert løb:

1. Afregning og resultatliste sendes omgående til kassereren:

Finn Emborg, Skovhavevej 75, Fangel, 5260 Odense S
Tlf.
40 50 77 73 - Mail
Kontonr. 0933 9460102747 (Nyt fra den 23. oktober 2013)

2. Resultatliste sendes omgående til pointlisteføren:

Michael Nielsen, Haastrupvej 10, 5683 Haarby
Tlf. 60 23 40 50 -
Mail

Såfremt pengene ikke er modtaget senest 1 måned efter løbets afholdelse, er kassereren berettiget til at kræve beløbet udbetalt omgående – direkte ved henvendelse til den arrangerende klubs kasserer.

Stopure:

MSSV stopure bestilles hos og returneres til:

Vagn Bertelsen, Bramdrupvej 20, 6000 Kolding - Tlf. 40420306